Tag: cửa sổ

Để có mùa hè mát mẻ và tiết kiệm

Rò rỉ đường ống có thể làm tăng đến 25% chi phí làm mát ngôi nhà của bạn. Không chỉ ảnh hưởng đến việc làm mát ngôi nhà vào mùa hè, đường ống trục trặc cũng ảnh hưởng đến không