Tag: tập đoàn

Quỹ đầu tư bất động sản: “Ngoại” lấn át “nội”

Hình thức Quỹ đầu tư BĐS (REITs) vừa được UB Chứng khoán Nhà nước đưa vào Dự thảo lần 2, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật